Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Översvämningsrisk norra Värnamo

På denna sida hittar du statistik och kan i kartan se vilka områden som påverkas av vattennivån vid ett hundraårsflöde.

Blåmarkerade områden

Områden där fastigheter påverkas av vattennivån vid ett hundraårsflöde (HHW100) antingen genom marköversvämning eller genom att vatten tränger upp i dräneringsledningarna.

Förklaring

Nivå 2004: vattenståndet vid översvämningen 2004. Nivån motsvarar ett vattenstånd med återkomsttiden 25 år. Flödet i Lagan var då 90 m³/s.

HHW100: vattenståndet vid ett hundraårsflöde (flödet i Lagan ca 122 m³/s) - återkomsttid 100 år. Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.

Exempel: ett vattenstånd med återkomsttid 25 år inträffar/ överskrids 4 gånger under en 100-årsperiod en återkomsttid på 10 år inträffar/ överskrids 10 gånger under en 100-årsperiod.

Alla nivåer har angivits enligt höjdsystem RH2000


Nivåer att jämföra med

 

+143,53

normalt lågvattenstånd


+144,14

medelvattenstånd


+147,7

vattenstånd vid 100-årsflöde

Senast granskad:
2019-12-13

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp