Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Vattennivån i Lagan

Diagrammet visar inmätt vattenstånd i Lagan under ett års tid. (Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.) Diagrammet uppdateras normalt en gång per månad. Skulle högflöde inträffa läggs aktuella nivåer för Lagan ut på denna sida två gånger per dygn, kl 8 respektive kl 16.

Inmätt vattenstånd i Lagan

Lagan är nyckfull

Lagans avrinningsområde är nederbördsrikt. I västra och södra delarna kan det falla 900-1000 mm regn per år. Eftersom det inte finns några stora sjöar eller utjämnande magasin uppströms Värnamo som dämpar kraftiga flöden kan Lagan snabbt stiga. I normala fall är förloppet långsamt. Eftersom Lagans lutning genom och nedströms Värnamo är marginell, bara 0,35 ‰, kan en kraftig vårflod eller ihållande regn ge problem med höga flöden och högt vattenstånd i Lagan och i värsta fall kan vatten tränga in i fastigheter som ligger i rikskområden.

Mellan Åbron och Gröna bron sker kontinuerliga mätningar av vattenståndet i Lagan. Nivån kan relateras till 

  • normalt lågvattenstånd: +143,5
  • medelvattenstånd: +144,1
  • maxnivå juli 2004: +147,1  

Bilden nedan visar hur vattenståndet i Lagan har varierat de senaste åren. På en tioårsperriod har Lagan som mest nått +146,48 (20 februari 2020). I samband med vårflod i april 2010 och efter ihållande januariregn 2012 noterades nivåerna +145,80 respektive +145,83.

Lagans nivå under fem år

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 30 augusti 2022