Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Försäkringar

På den här sidan hittar du information om hur du gör en skadeanmälan. Här hittar du också information om patientförsäkring och vad det innebär.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk.

Information om vad som omfattas av olycksfallsförsäkringen hittar du i informationsbladet Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring.

Under mer information längst ner på sidan hittar du Länsförsäkringars försäkringsbesked om olycksfall.

Anmäl skada

Ring till Länsförsäkringar Jönköping, 036-19 90 30.

Du måste ha uppsökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål för att få rätt till ersättning.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen skall du göra en skadeanmälan till kommunens försäkringsbolag.

För att anmäla skada:

Fyll i skadeanmälningsblanketten Patientskada som ligger längst ner på sidan under mer information och skicka den till:

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Skadeståndsanspråk

Har du råkat ut för person- och egendomsskador där Värnamo kommun är fastighetsägare, ansvarig väghållare eller ansvarig för verksamheten? Då kan du göra en skadeanmälan mot kommunen.

Mer information och hur du gör en skadeanmälan hittar du på sidan Skadeanmälan vid skadeståndsanspråk.

Senast granskad:
2020-08-03

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp