Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Skadeanmälan vid skadeståndsanspråk

Har du råkat ut för person- och egendomsskador där Värnamo kommun är fastighetsägare, ansvarig väghållare eller ansvarig för verksamheten? Då kan du göra en skadeanmälan mot kommunen.

Kommunens ansvar

Kommunen har inom ramen för sin verksamhet och i sin roll som arbetsgivare ett skadeståndsrättsligt ansvar för inträffade skador. Det kan till exempel röra sig om skador på grund av bristande snöröjning eller översvämning till följd av stopp i ledningsnätet. För att kommunen ska vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Att en skada inträffar är inte tillräckligt i sig för att kommunen skall bli skadeståndsskyldig.

Eget ansvar

Du som har lidit en skada och har en egen försäkring till skydd för skadan (exempelvis hem-, motorfordons- eller olycksfallsförsäkring) bör använda denna i första hand. Det är mer förmånligt att nyttja sin egen försäkring vid skada i första hand eftersom du som skadelidande inte har samma stränga bevisbörda och därmed större chans till ersättning både snabbare och smidigare än vid direktkrav mot kommunen. Eventuella krav på självriskkostnader eller annat kan därefter framställas gentemot kommunen om så önskas.

Hur du gör en skadeanmälan mot kommunen

Du som råkat ut för en skada är skyldig att visa att du först och främst har lidit en skada samt att styrka denna genom verifikationer till exempel kvitton, fakturor, offerter, bilder eller liknande underlag.

Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från Värnamo kommun, till exempel självriskkostnad skickar du ett skriftligt krav till kommunen.

Använd vår e-tjänst eller vår blankett för att säkert få med nödvändig information och underlag.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk.

Mer information olycksfallsförsäkring och hur du anmäler en skada hittar du på sidan Försäkringar.

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Mer information om patientförsäkring och hur du anmäler skada hittar du på sidan Försäkringar.

Har du några frågor angående skadeanmälan kontakta kommunens försäkringssamordnare via kontaktcenter 0370-37 70 00 eller kontaktcenter@varnamo.se

Senast granskad:
2020-05-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp