Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen styrs och verkställer beslut som tas av politikerna i det tekniska utskottet. Tekniska förvaltningen består av fyra enheter, fastighet, fritid, gata/park, samt vatten och avlopp (VA). Därutöver finns stabsenheten som arbetar med administration.

På den här sidan finns det information om vad de olika enheterna har för huvudsakliga uppgifter.

Fastighet

 • projektering, byggnation, renovering, drift och underhåll av kommunens lokaler till exempel: skolor, förskolor, servicehus och kontor
 • lokalvård i kommunens lokaler

Fritid

 • drift av fritidsanläggningar så som sporthallar, ishallar, simhall med ett motionscenter, gym samt badplatser, elljusspår och fotbollsanläggningar
 • stöd och service till föreningar
 • hälsocenter

Gata/park

 • projektering och byggnation av till exempel gator, vägar och industrimark.
 • skötsel av parker, lekplatser, planteringar och allmänna platser
 • skötsel av skogar och strövområden, sjö- och våtmarkskalkning

Vatten och avlopp (VA)

 • ansvarar för att dricksvatten produceras och distribueras
 • rena och leda bort avloppsvatten

Stab

 • administration inom ekonomi, kommunikation, information, personal, nämnd, arkiv, diarium handläggning av ärenden och övrig administration.

Kontakt tekniska förvaltningen

Chef för tekniska förvaltningen

Jesper du Rietz

jesper.du.rietz@varnamo.se

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022