Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Chef för tekniska förvaltningen
Jesper du Rietz
jesper.du.rietz@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Flanaden 5B
Värnamo

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen styrs och verkställer beslut som tas av politikerna i det tekniska utskottet. Tekniska förvaltningen består av fyra enheter, fastighet, fritid, gata/park, samt vatten och avlopp (VA). Därutöver finns stabsenheten som arbetar med administration.

På den här sidan finns det information om vad de olika enheterna har för huvudsakliga uppgifter.

Fastighet

 • projektering, byggnation och renovering av kommunens lokaler till exempel: skolor, förskolor, servicehus och kontor
 • lokalvård i kommunens lokaler

Fritid

 • drift av fritidsanläggningar så som sporthallar, ishallar, simhall med ett motionscenter, gym samt badplatser, elljusspår och fotbollsanläggningar
 • stöd och service till föreningar
 • hälsocenter

Gata/park

 • projektering och byggnation av till exempel gator, vägar och industrimark.
 • skötsel av parker, lekplatser, planteringar och allmänna platser
 • skötsel av skogar och strövområden, sjö- och våtmarkskalkning

Vatten och avlopp (VA)

 • ansvarar för att dricksvatten produceras och distribueras
 • rena och leda bort avloppsvatten

Stab

 • administration inom ekonomi, kommunikation, information, personal, nämnd, arkiv, diarium handläggning av ärenden och övrig administration.

Senast granskad:
2020-08-10

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp