Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Tekniska utskottet

Sammanträdesdagar, TU
Tekniska utskottet är ett utskott till kommunstyrelsen. Det består av fem ledamöter och sammanträder i regel två gånger i månaden.
Ärendelistor, TU
Tekniska utskottet är ett utskott till kommunstyrelsen. Det består av fem ledamöter och sammanträder i regel två gånger i månaden.
Protokoll, TU
Tekniska utskottet är ett utskott till kommunstyrelsen. Det består av fem ledamöter och sammanträder i regel två gånger i månaden.
Ledamöter, TU
Tekniska utskottet är ett utskott till kommunstyrelsen. Det består av fem ledamöter och sammanträder i regel två gånger i månaden.

Tekniska utskottet är ett utskott till kommunstyrelsen. Det består av fem ledamöter och sammanträder i regel två gånger i månaden.

Huvudsaklig verksamhet

Fastighet

  • Projektering, byggnation och renovering av kommunens lokaler till exempel: skolor, förskolor, servicehus och kontor.
  • Lokalvård i kommunens lokaler.

Fritid

  • Drift av fritidsanläggningar så som sporthallar, ishallar, simhall med ett motionscenter, gym samt badplatser, elljusspår och fotbollsanläggningar.
  • Stöd och service till föreningar.
  • Hälsocenter.

Gata/park

  • Projektering och byggnation av till exempel gator, vägar och industrimark.
  • Skötsel av parker, lekplatser, planteringar och allmänna platser.
  • Skötsel av skogar och strövområden, sjö- och våtmarkskalkning.

Vatten och avlopp (VA)

  • Ansvarar för att dricksvatten produceras och distribueras.
  • Rena och leda bort avloppsvatten.

Senast ändrad 14 juli 2022