Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kommunjurist
Anna Hedqvist
0370-37 71 06
anna.hedqvist@varnamo.se


Kontaktuppgifter för frågor om personuppgifter

Kontakta oss gärna om du har frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Här hittar du information om vem som är personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftssamordnare på respektive förvaltning och kontaktuppgift till kommunens dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Nicklas Nordström, Qnister AB, är dataskyddsombud för Värnamo kommun. niclas.nordstrom@qnister.com

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftssamordnare

Kommunledningsförvaltningen

Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Personuppgiftssamordnare: Anna Hedqvist anna.hedqvist@varnamo.se

Kommunledningsförvaltningen, upphandlingsavdelningen

Personuppgiftsansvarig: Upphandlingsnämnden
Personuppgiftssamordnare: Maria Karlsson maria.karlsson@varnamo.se

Medborgarförvaltningen

Personuppgiftsansvarig: Medborgarnämnden
Personuppgiftssamordnare: Anders Eriksson anders.eriksson@varnamo.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Personuppgiftsansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden
Personuppgiftssamordnare: Sandra Blixt Uddeström sandra.blixt.uddestrom@varnamo.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Personuppgiftsansvarig: Barn- och utbildningsnämnden
Personuppgiftssamordnare: Maria Westgård maria.westgard@varnamo.se

Kulturförvaltningen

Personuppgiftsansvarig: Kulturförvaltningen
Personuppgiftssamordnare: Solgerd Wilhelmsson solgerd.wilhelmsson@varnamo.se

Tekniska förvaltningen

Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
Personuppgiftssamordnare: Lena Svensson lena.svensson@varnamo.se

Omsorgsförvaltningen

Personuppgiftsansvarig: Omsorgsnämnden
Personuppgiftssamordnare: Jennie Granath jennie.granath@varnamo.se

Serviceförvaltningen

Personuppgiftsansvarig: Servicenämnden
Personuppgiftssamordnare: Carita Forsell carita.forsell@varnamo.se

Senast granskad:
2019-09-30

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp