Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Ekonomi

Under 2019 använde Värnamo kommun 2 miljarder kronor för att driva de kommunala verksamheterna. Det allra mesta, cirka 83 procent, gick till skola, vård och omsorg. På den här sidan hittar bland annat du årsredovisningen för 2019.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Värnamo är 21,52 kronor per intjänad hundralapp. Kommunalskatten exklusive kyrkoavgift uppgår år 2019 till 33,28 procent varav kommunen svarar för 21,52 procent och landstinget för 11,76 procent.

Kyrkoavgift och begravningsskatt är olika beroende på vilken församling du bor i.

Det här får du för skattepengarna

Under 2018 betalade Värnamoborna tillsammans 1,6 miljarder kronor i kommunal skatt.

Det här fick du för skattepengarna 2017.PDF

Det här fick du för skattepengarna 2016.PDF

Sammanfattning av verksamheten 2016.PDF

Det här fick du för skattepengarna 2015.PDF

Skatt, bidrag och avgifter

Värnamoborna betalade tillsammans 1,7 miljarder i kommunal skatt under 2019. Dessutom fick kommunen 248 miljoner kronor i kommunal utjämning och generella statsbidrag samt 65 miljoner i fastighetsavgift (tidigare statlig fastighetsskatt).

En del av kommunens verksamheter finansieras via avgifter, till exempel vatten och avlopp samt renhållning. Det betalas alltså inte med pengar som kommer in via skatten, utan lite förenklat kan man säga att var och en betalar för sin kostnad för vatten, avlopp och sophämtning.

Årsredovisning och delårsrapporter

Årsredovisning 2019PDF

Årsredovisning 2019, länk till bläddringsbar fillänk till annan webbplats

Delårsrapport 2019PDF

Delårsrapport 2019, länk till bläddringsbar fillänk till annan webbplats

Årsredovisning 2018PDF

Årsredovisning 2018, länk till bläddringsbar fillänk till annan webbplats

Delårsrapport 2018PDF

Delårsrapport 2018, länk till bläddringsbar fillänk till annan webbplats

Låneskuld och soliditet

Vid årsskiftet 2019/2020 har kommunen 400 miljoner i lån. Soliditeten, det vill säga relationen mellan det egna kapitalet och de totala tillgångarna, uppgår i bokslutet till 58,3 procent.

Mål och budget

Budget 2020

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2019 om Värnamo kommuns Mål och budget för år 2020 samt utblick inför 2021-2022.

Samtliga handlingar inför kommunfullmäktiges beslut 19 juni 2019.

Budget 2019

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2018 om Värnamo kommuns Mål och budget för år 2019 samt utblick inför 2020-2021.

Mål och budget 2019

Samtliga handlingar inför kommunfullmäktiges beslut 29 november 2018.

Senast granskad:
2020-07-01

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp