Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Mål och budget

Information om Värnamo kommuns budgetarbete.

Vi börjar vår budgetprocess i början av året, före budgetåret, och pågår till kommunfullmäktige fattar beslut om budget för nästkommande år.

Beslut om mål och budget, och skattesats för nästkommande år tas som regel av kommunfullmäktige under juni månad, med ett kompletterande beslut om tekniska justeringar under november månad.

När det är allmänna val fastställs budgeten i november av nyvalda kommunfullmäktige.

Mål och budget 2022

Mål och budget för 2022 samt utblick för år 2023-2026 beslutades av kommunfullmäktige 23 juni 2021. I kommunfullmäktige 25 november 2021 godkändes de tekniska justeringarna som gjorts av budgetramarna under hösten.

1. Budget 2022 samt utblick 2021-2026, Alliansen Pdf, 364 kB.

2. Övergripande mål och finansiella mål, 2020 - tillsvidare Pdf, 238 kB.

3. Driftbudget 2022 samt plan 2023-2024 Pdf, 258 kB.

4. Investeringsbudget 2020 samt plan 2023-2026 Pdf, 499 kB.

Handlingar från kommunfullmäktiges beslut 23 juni 2021 samt från kommunfullmäktiges godkännande av de tekniska justeringarna 25 november 2021. Länk till annan webbplats.

Mål och budget 2023

Kommunfullmäktige antog Alliansens budgetförslag vid sammanträdet 22 juni 2022 avseende:

  • Mål och budget 2023 samt plan 2024-2025
  • Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024-2027

Budgetförslagen från de olika partierna samt kommunfullmäktiges protokoll är publicerade på sidan Mål och budget 2023 vår.

Fastställelse av mål och budget 2023 kommer ske av nyvalda kommunfullmäktige 24 november 2022.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022