Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

KF: Kommunen kan införa förbud att vistas på vissa platser

Platser utomhus dit allmänheten har tillträde kan komma att stänga tillfälligt. Exempel på sådana platser är badstränder, parker eller torg, där människor samlas spontant. Det var ett av de beslut som kommunfullmäktige tog på sitt sammanträde 29 april.

Kommunfullmäktige beslutade under torsdagens sammanträde att ändra i kommunstyrelsens delegeringsordning för att kommunstyrelsen på kort varsel ska kunna stänga en plats tillfälligt.

Det innebär att kommunstyrelsen med kort varsel kan förbjuda människor att vistas på en viss begränsad plats utomhus om man tror att det finns risk för smittspridning av covid -19 på grund av trängsel. Innan man tar beslut om stängning kommer kommunen att ha en dialog med Folkhälsomyndigheten och smittskydd Region Jönköping. De som bryter mot ett tillträdesförbud riskerar böter.

Information från kommunala bolag

Mötet inleddes med information om årsbokslutet 2021 för såväl Värnamo kommun som för de kommunala bolagen. Ekonomichef Johanna Svensson och redovisningschef Peter Karlsson informerade om kommunens ekonomi och respektive bolags vd informerade om bolagen, för VKIAB Tobias Hörnquist, för Värnamo Energi och Värnamo Elnät AB Malin Classon, för Värnamo Stadshus AB Kjell Fransson, för Finnvedsbostäder AB Stanley Guldmyr, för V

Du kan se hela sammanträdet på sidan Webb-tv och läsa protokollet från sammanträdet på sidan Protokoll, KF.

Beslut i korthet

Här är ett urval av kommunfullmäktiges beslut i korthet.

  • Barn- och utbildningsnämnden får 2,7 miljoner kronor som ska användas för att utöka verksamheten på Vux under 2021 och 2022. Många söker just nu utbildningarna på Vux och pengarna ska gå till ytterligare lärartjänster.
  • Fullmäktige fastslog priser på tomter för bostadsändamål på bland annat Mossleplatån, Rörstorp och Helmershus.
  • Avgiftsbefrielse för tillsyn av serveringstillstånd med mera med anledning av coronapandemin.