Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Nypremiär i Ohs för landsbygdsdialoger

På onsdagskvällen, 15 september, var det nypremiär för Värnamo kommuns landsbygdsdialoger. Politiker och tjänstepersoner bjöd in till träff i Samhällsföreningens samlingslokal i Ohs.

Det fanns också möjlighet att följa landsbygdsdialogen via länk på internet, men de flesta deltagarna var på plats i samlingslokalen. Efter en kort inledning av kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson var deltagarna frågesugna direkt.

Men först redogjorde Linus Enochson från tekniska förvaltningen för vad som hade gjorts i Ohs sedan förra landsbygdsdialogen, som genomfördes 2016. Bland annat har det byggts en båtramp, parkering, grillplats och trappa på samlingslokalen, dessutom har badplatsen gjorts i ordning.

I berättelsekartan Landsbygdsdialog i Värnamo kommun kan du se vad landsbygdsdialogerna i Ohs och övriga orter har resulterat i. Länk till annan webbplats.

Lekplatser och bidrag

Badplatsen fortsatte att diskuteras under kvällen, liksom båtplatserna, järnvägen, öppet landskap, återvinningsstation, kollektivtrafik, fiske i Rusken, husbygge och ställplats för husbilar.

Bland annat fick Ohs-borna veta att kommunen verkar för att behålla återvinningsstationer även på småorterna och att alla lekplatser i kommunen nu ses över vad gäller belysning, möjlighet till skugga och säkerhet. De fick också tips om att söka bidrag från kulturnämnden för att kunna genomföra en del idéer.

Kontakter knöts under kvällen och flera konkreta förslag kom fram. Dessa noterades i minnesanteckningar, som ligger till grund för den fortsatta dialogen om hur Ohs kan utvecklas på olika sätt.

Biblioteksbuss och bybibbla

Kulturchef Lars Alkner informerade om att bokbussen stått stilla i ett drygt år på grund av corona-pandemin. 4 oktober börjar den köra igen, men med något ändrade turtider, berättade han.

- Bussen börjar bli gammal och i stället för att bara se om vi ska ersätta den, tittar vi på biblioteksverksamheten som helhet i hela kommunen. Steg ett blir att ha frikostiga öppettider på Stadsbiblioteket, så att den som besöker Värnamo har stora möjligheter att göra biblioteksärenden, sa Lars Alkner.

Nästa steg är att göra de fyra filialer till så kallade meröppna bibliotek. Utöver det kommer biblioteket att fortsätta köra ut böcker och nytt blir att ha popup-bibliotek vid speciella tillfällen.

- Som ett komplement vill vi starta så kallad bybibbla, där man kan hämta beställda böcker och ha ett utbud för spontanlån. Dessa bybibblor kan ibland vara bemannade och erbjuda olika tjänster, till exempel hjälp med it-kunskap, sa Lars Alkner.

Dialog i Nydala 6 oktober

Dialogkvällen leddes av landsbygdsutvecklare Jirka Bärnlund Fors. Hans nästa uppdrag är att samla de som bor i Nydala med omnejd till dialog i Café Nydala 6 oktober.

Bor du i Nydala med omnejd och vill svara på en enkät om vad som är viktigt att prata om på den dialogen? Svara på enkäten som du hittar på sidan Landsbygdsdialog i Nydala.

Tjänstepersoner och förtroendevalda sitter vid bord längs fram i samlingslokalen där det hålls landbygdsdialog.

Politikerna Mikael Karlsson, Azra Muranovic och Gottlieb Granberg svarade på frågor under kvällen. Landsbygdsutvecklare Jirka Bärnlund Fors ledde dialogmötet. Linus Enochson från tekniska förvaltningen (längst till höger) svarade på frågor. Rickard Andersson från Campus (längst till vänster) sände dialogkvällen via internet tillsammans med Lars-Uno Åkesson.

I förgrunden sitter politiker och tjänstepersoner, i bakgrunden syns bilder på väggen, som visar den digitala sändningen och sändningsutrustning.