Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Ja till ny Trälleborgsskola

"En historiskt positiv debatt" kallade fullmäktiges ordförande Camilla Rinaldo Miller dialogen som ledde fram till torsdagskvällens beslut att bygga ny skola på Trälleborgsområdet i Värnamo stad.

Samtliga partier, utom Vänstern, som inte lade något yrkande alls, yrkade på att säga ja till kommunstyrelsens förslag om att bygga en ny Trälleborgsskola.

Ett urval av övriga beslut i korthet:

  • Kommunfullmäktige beslutade att återremittera Plan för trafik.
  • Värnamo kommun kommer att föreslå länsstyrelsen att behålla samma indelning av valdistrikt som vid valet 2018 även vid valet 2022.
  • Fullmäktige godkände detaljplan för fastigheten Plantskolan (ny idrottshall vid Gröndalskolan).

Idrottsprestationer 2020

På fullmäktiges septembersammanträde uppmärksammades också framgångsrika, lokala idrottare.

I vanliga fall uppmärksammas idrottsprestationer i samband med Nationaldagsfirande, men eftersom detta firande endast var digitalt i år på grund av pandemin, bjöds idrottarna in till fullmäktige i stället.

Det är upp till föreningarna att nominera medlemmar som presterat på nationell eller internationell nivå och tekniska utskottet avgör om de nominerade uppfyller kriterierna.

Sex personer nominerades och uppmärksammades på fullmäktigemötet: Hilma Ihreborn, Robin Pettersson, Nina Mirkhan och Ella Stensson från Värnamo Simsällskap och Börje Lennartsson och Jörgen Karlsson Wallstenius från Wärnamo Sportklubb.

Fullmäktiges ordförande delar ut diplom och blommor till de som uppmärksammas för årets idrottsprestation 2020.

Fullmäktiges ordförande Camilla Rinaldo Miller delade ut diplom och blommor för årets idrottsprestationer 2020.