Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Prognos pekar på 95 miljoner plus

På tisdagen presenterades delårsbokslut per 31 augusti och prognos för resultat för helåret för kommunstyrelsen. Prognosen pekar på ett resultat på 95 miljoner kronor, vilket är 37 miljoner bättre än budgeterat resultat.

Värnamo kommun upprättar delårsbokslut per den 31 augusti. I samband med detta sammanställs en prognos för helåret 2021. Enligt prognosen beräknas resultatet för helåret att uppgå till 95 miljoner kronor. Jämfört med budget är detta en förbättring med 37 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen beror framför allt på att utvecklingen av skatteintäkter är starkare än beräknat. Detta är en följd av att den ekonomiska återhämtningen efter pandemin gått snabbare än väntat. Samtidigt finns det fortsatt en förhöjd osäkerhet vad gäller prognoser kopplat till pandemin.

Negativ och positiv avvikelse för nämnderna

Sammantaget beräknas nämndernas resultat bli fem miljoner sämre, om allt går enligt prognossen, De tre största nämnderna visar större avvikelser. Omsorgsnämnden räknar med en negativ budgetavvikelse på 15 miljoner kronor och medborgarnämnden är en negativ budgetavvikelse på 11 miljoner kronor. Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är att nämnden får ett överskott på 13 miljoner kronor.

- Det är viktigt att nämnderna bedriver verksamheten i enlighet med budget. Kommunen står inför stora utmaningar inte minst vad gäller utveckling av demografin som innebär att behovet av kommunal service kommer att öka, säger ekonomichef Johanna Svensson.

Fortsatt stora investeringar

Investeringarna ligger fortsatt på en hög nivå. Prognosen för helåret är att investeringar kommer att uppgå till 319 miljoner kronor. Större investeringar under året är Bredasten industriområde samt bostadsområden i Mossle och Södra Åminne.

- Kommunen står också inför stora investeringsbehov. Ett starkt resultat innebär att kommunen inte behöver låna till investeringar i lika stor utsträckning som förväntat. En lägre upplåning innebär att kommunen får lägre räntekostnader vilket i sin tur skapar ett större utrymme för verksamheten framåtriktat, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson.