Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Delårsrapport, tomtkö och avfallstaxa på fullmäktiges möte

Oktober månads kommunfullmäktigemöte handlade bland annat om delårsbokslut, belysning, regler för tomtkö och avfallstaxa.

Ett av de ärenden som ledde till debatt var delårsbokslut per 31 augusti och prognos för resultat för helåret. Prognosen pekar på ett resultat på 95 miljoner kronor, vilket är 37 miljoner bättre än budgeterat resultat. Kommunfullmäktige godkände delårsrapporten.

Läs mer om prognos och delårsbokslut i nyheten Prognos pekar på 95 miljoner plus.

Beslut i korthet

Ett urval av kvällens beslut i korthet:

  • Det blev 600 000 kronor över i investeringsprojektet ”Byte av konstgräs och belysning på Ljusseveka”. Dessa pengar förslår tekniska utskottet att de ska få använda till belysning på Norregårds IP, som varit eftersatt. Det sa fullmäktige ja till.
  • Vattentornet i Värnamo börjar bli ålderstiget. Tekniska förvaltningen får 500 000 kronor för att undersöka och projektera vad som behöver åtgärdas.
  • Reglerna för att stå i kö till att köpa en tomt i Värnamo kommun ändrades. Bland annat blir det nu en övergripande tomtkö för hela kommunen, alltså inte tomtkö fördela på orter. Intresset för tomt i Värnamo centralort är stort. Totalt står cirka 275 personer i tomtkön.
  • Fullmäktige sa ja till medborgarnämndens förslag om jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd. Det innebär att pengarna ska delas lika mellan de ansvariga vuxna i ett hushåll som får ekonomiskt bistånd.
  • Kommunfullmäktige godkände en ny taxa för avfall, som börjar gälla 1 januari 2022. Det betyder att alla p2zzade fyra kommunerna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo då får samma taxa.

Se sammanträdet eller läs protokollet

Du kan se hela sammanträdet på sidan Webb-tv.

Vill du läsa protokollet från sammanträdet, så finns det på sidan Protokoll, KF så snart det har justerats, vilket görs 3 november.