Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Äldreomsorg och fotbollsarena på fullmäktige

Fullmäktiges novembersammanträdde inleddes med information om äldreomsorgen i Värnamo kommun. Kvällens beslut handlade bland annat om att utreda fotbollsarena för allsvenskt spel.

Den som ville veta mer om vad som är på gång inom äldreomsorgen i Värnamo kommun fick mycket information på fullmäktigemötet. Fokus var på förändringsarbete och förebyggande insatser. Är du nyfiken men missade direktsändningen på webben? Lyssna i efterhand på sidan Webb-tv. Informationen kommer i början av mötet.

Du kan se hela sammanträdet i efterhand på sidan Webb-tv.

Du kan läsa protokollet från fullmäktige på sidan Protokoll, KF från onsdag, då det har justerats och publiceras på webbplatsen.

Ärenden i korthet

Här följer ett urval av beslut i korthet:

  • Kommunfullmäktige fastställde taxor för allmänhetens inträde i simhall och motionscenter som gäller från 1 januari 2022.
  • Kommunfullmäktige godkände informationen om tekniska justeringar i de beslut om verksamhets- och driftbudget 2022 och investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023-2026.
  • Fullmäktige gav tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda fotbollsarena för allsvenskt spel från säsongsstart våren 2022. Uppdraget handlar dels om vilka åtgärder som krävs på Finnvedsvallen för att kunna spela med dispens under tre år, dels att utreda och föreslå finansieringsmodell för att möjliggöra långsiktigt spel på elitnivå.