Publicerat:

Nytt medborgarlöfte undertecknat

Den 1 februari skrev kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson och lokapolisområdeschef Håkan Boberg under medborgalöfte för år 2022.

Medborgalöfte handlar om att polisen tillsammans med kommunen lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

- Bakgrunden är forskning som visar att samverkan mellan polis och lokalsamhälle kan bidra till ökat förtroende för polisen, ha positiva effekter på upplevd trygghet och leda till minskad brottsloghet, säger Andreas Sjökvist, kommunpolis i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Inarbetat samarbete

- Värnamo kommun och Polisen har ett väl inarbetat samarbete där vi tillsammans arbetar för ett tryggare samhälle. Som exempel kan vi lyfta medborgalöften, samverkansavtal, brottsförebyggande råd och lokala lägesbilder, säger Håkan Boberg och får medhåll av Mikael Karlsson.

- Underlag till årets medborgalöfte har samlats in på ett något annorlunda vis jämfört med tidigare år med hänsyn till pandemin. I normala fall genomför vi medborgadialoger där vi rör oss på stan för att möta våra medborgare eller bjuder in till samtal. I år har vi fått tänka nytt och genomfört fler trygghetsvandringar och i samband med dessa intervjuat näringsliv, skola och föreningsliv. Vi har även använt oss av tips från kommuninvånare samt statistik från främst polisen, säger Marcus Skytt, säkerhetssamordnare Värnamo kommun.

Förebygga brott och skapa trygghet

Värnamo kommun och polisen lovar att arbeta för att förebygga brott och skapa en ökad trygghet för kommunens invånare.

Detta gör vi genom att:

  • Genomföra trygghetsvandringar i syfte att identifiera förbättringsinsatser för ökad trygghet. Vid behov utarbetas en åtgärdsplan som kommuniceras med berörda aktörer och boende. Detta ska genomföras i Forsheda, Bredaryd och platser i behov utifrån lägesbilden.
  • Fortsätta med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST) genom återkommande aktuella gemensamma lägesbilder. Vi ska arbeta med att utveckla analyser och åtgärdsplaner kopplat till lägesbilderna.
  • Utefter den aktuella gemensamma lägesbilden genomför kommunen och polisen trygghetsrundor på aktuella platser (hot-spots) i kommunen.
  • Involvera kommunens invånare och andra aktörer i det brottsförebyggande arbetet till exempel genom medborgardialoger och trygghetsvandringar.

Fokusområden

  • Trygghet - ökad närvaro av polisens och kommunens personal på utpekade aktuella platser.
  • Förebygga brott - Informationsinsatser på sociala medier, i skolor, genom grannsamverkan, föreläsningar med mera.
  • Narkotika med fokus på ungdomar.

Läs mer om medborgarlöfte och andra insatser på sidan Brottsförebyggande arbete.

Två män står mitt emot varandra, hälsar och har varsitt papper i handen.

Håkan Boberg och Mikael Karlsson har skrivit under årets medborgarlöfte.