Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Värnamobor får enkät om hälsa och välbefinnande

I dagarna skickas ett brev med en inbjudan ut till 350 000 personer om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor. 1 000 av dem finns i Värnamo kommun.

Fredag 11 februari börjar enkätundersökningen Hälsa på lika villkor (HLV) att skickas ut i Jönköpings län. Enkäten går till 13 000 vuxna (1 000 per kommun) som blivit slumpmässigt utvalda att delta.

Genom enkäten följer Folkhälsomyndigheten hur hälsan i befolkningen utvecklas över tid. Varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag till att förbättra folkhälsan.

Svar om hur hur vi främjar hälsa

Frågorna i enkäten handlar om hur en upplever sin hälsa, rökning och fysisk aktivitet, men även om ekonomiska förutsättningar och socialt sammanhang. Frågorna ger viktiga svar på hur hälsan i befolkningen kan främjas och hur sjukdomar och ohälsa kan förebyggas

- Jönköpings län har tidigare deltagit med utökat urval 2005 och 2009, då vi också fått resultat på kommunnivå. Sedan dess finns mestadels resultat på länsnivå. Vi saknar data för många variabler, och det är problematiskt, eftersom många av de samhällsfaktorer som påverkar hälsa återfinns på den lokala nivån. Därför hoppas jag att många av de som får enkäten i Värnamo tar sig tid att svara på frågorna, säger Vidar Albinsson, utvecklingsstrateg i Värnamo kommun.

En av flera undersökningar

Enkäten Hälsa på lika villkor och är en av flera undersökningar och statistik om hälsa som Värnamo kommun använder i sitt arbete för en god hälsa bland medborgarna och för att uppfylla mål 3 (Hälsa och välbefinnande) av de globala målen i Agenda 2030. Andra exempel är

 • Folkhälsoenkät Ung, som riktar sig till elever i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet. Den genomfördes senast 2020 i form av en klassrumsenkät, vilket ger bra svarsefrekvens. Nästa Folkhälsoenkät ung kommer att genomföras 2023.
 • Statistik från Barnavårdscentralen, BVC, ger oss data om till exempel övervikt och fetma bland fyraåringar.

Exempel på frågor

Här är några exempel på frågor i enkäten som skickas ut i dagarna:

 • Kan du springa en kortare sträcka (cirka 100 meter)?
 • Känner du sig för närvarande stressad? Med stress menas ett tillstånd då man känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad.
 • Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport?
 • Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om man räknar bort sömn?
 • Hur ofta äter du grönsaker och rotfrukter?
 • Använder du tobaksfritt nikotinsus?
 • Har du någon gång under de senaste 12 månaderna köpt lotter eller satsar pengar på spel?
 • Hur ofta är du utomhus i park, natur- eller grönområden?
 • Skulle du och ditt hushåll inom en månad klara av att betala en oväntad utgift på 13 000 kronor utan att låna eller be om hjälp?
 • Händer det att du avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?
 • Hur definierar du din sexuella identitet?

Här kan du läsa mer

Läs nyheten om den nationella folkhälsoenkäten på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs alla enkätfrågorna och följebrev på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar om enkäten finns på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats.