Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Rysslands invasion av Ukraina

Många frågar sig hur Rysslands invasion av Ukraina påverkar Värnamo kommun och om kommunen vidtar några särskilda åtgärder med anledning av det pågående kriget.

Värnamo kommuns perspektiv gäller vårt grundläggande ansvar att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig inom Europas gränser.

Stabens uppdrag

Vi har i Värnamo kommun haft en stab aktiverad under pandemin. Eftersom pandemin ännu inte är över så fortsätter stabens arbete. Staben har nu fått ytterligare ett uppdrag och kommer att arbeta med både covid och omvärldsläget från och med 28 februari. En stab arbetar med att bereda och hålla ihop arbetet vid en kris som påverkar, eller kan komma att, påverka stora delar av organisationen. Staben jobbar med analys, lägesbild, dokumentation, utvärdering och kommunikation.

Kommunen förbereder för flyktingmottagande

Värnamo kommun ser över möjligheterna för att ta emot och hjälpa ukrainska medborgare och flyktingar som kan komma till Sverige. I det arbetet kommer kommunen att ha ett nära samarbete med bland andra Svenska kyrkan och andra frivilligorganisationer.

- Det handlar om att göra planer för hur vi ska agera om, eller när, flyktingar kommer. Vi ser över vad som behövs och vilka rutiner vi har när det gäller övernattningsplatser, mat och andra förnödenheter, säger Marcus Skytt, säkerhetssamordnare.

Planera för det oplanerade

Kommunen kommer också att titta på vilka risker och sårbarheter som finns i kommunens olika verksamheter. Ett sätt för kommunen att förbereda sig inför kriser och allvarliga händelser är att göra så kallade kontinuitetsplaner. Syftet med planerna är att se till att det är möjligt att behålla god kvalitet inom en verksamhet oavsett vilken störning den utsätts för. Exempel på frågor man behöver ställa sig i en sådan planering är: Vad händer vid ett strömavbrott? Vad händer vid uteblivna leveranser? Vad är det som är viktigt hos oss? Kan vi gå över till manuella rutiner snabbt om något lägger av? Behöver vi fylla på våra lager med material?

– Det handlar om att vara förberedd vid allt från strömavbrott till att personal inte kommer till jobbet i till exempel en pandemi, säger Jannika Tunefjord, beredskapssamordnare.

Påverkan på kommunens verksamheter

I det korta perspektivet finns ingen, eller liten, påverkan på kommunens verksamheter. Tills dess att regeringen formellt höjer nationens beredskap finns heller inga andra uppdrag än de som normalt är riktade till kommunen.

- Nationella myndigheter följer händelseutvecklingen och i de fall en utveckling sker som får en direkt påverkan på Sverige får vi information via de återkommande möten som vi har inom länets samverkansgrupper, säger Marcus.

Mer information

På Krisinformation.se finns information och länkar från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera din oro. Länk till annan webbplats.

Gällaryd, Värnamo. Foto: Jon Flobrant