Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Kommunen förbereder för att vid behov ta emot flyktingar från Ukraina

Just nu flyr många från kriget i Ukraina, därför ser Värnamo kommun över möjligheten till tillfälliga boenden. Det handlar om att ha en beredskap för att kunna ta emot människor på flykt.

Kommunen förbereder boenden och övernattningsmöjligheter som är lämpliga om flyktingar behöver tas om hand i kommunen. Kommunen samverkar också med övriga kommuner inom F-samverkan, med Länsstyrelsen, Region Jönköping, Migrationsverket och andra viktiga aktörer. Tillsammans följer vi händelseutvecklingen.

I Värnamo kommun är det medborgarförvaltningen som kommer att ha det samordnade ansvaret för att ta hand om eventuella flyktingar.

- Vi har haft ett informationsmöte med Migrationsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) under gårdagen, säger Fredrik Wallström, förvaltningschef på medborgarförvaltningen. - Idag har representanter för kommunen, Finnvedsbostäder och Svenska kyrkan träffats. - Vi konstaterar att det är svårt att veta hur läget utvecklas. Det vi kan göra, och det vi har gjort, är att förbereda oss på olika scenarier. Kommunen har en god beredskap och vi kommer hjälpa till i den omfattning som behövs, säger Fredrik.

Gällaryd, Värnamo. Foto: Jon Flobrant