Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Kommunikation vid en kris

Visste du att det finns informationsplatser runt om i Värnamo kommun som kan aktiveras om något inträffar?

Värnamo kommun kommunicerar via flera olika kanaler vid en kris eller särskild händelse.

Du hittar normalt informationen på internet

Vid en händelse som definieras som en samhällsstörning eller kris är det viktigt att de som berörs kan få tillgång till säker och korrekt information om vad som hänt och händer. Kommunens främsta egna kommunikationskanal är externa webbplatsen kommun.varnamo.se. Ofta läggs också information på kommunens facebook, www.facebook.com/varnamokommun Länk till annan webbplats.. Kommunen kan också komma att ta hjälp av Sveriges radio P4 och informationsnumret 113 13.

Särskilda platser utsedda där du kan få information

Om möjligheterna att informera och kommunicera via webb begränsas eller helt försvinner, till exempel vid ett strömavbrott, eller om händelsen är så allvarlig att webbinformation inte räcker till, kan kommunens utsedda informations­platser användas.

När informations­platserna aktiveras kommer information att sättas upp där. Medarbetare inom kommunen kan också finnas på plats för att informera och ta emot frågor. Det är kommunens krisledningsstab som aktiverar informationsplatserna.

Informations­platser i Värnamo kommun:

  • Bor – Anslagstavla vid församlingshemmet. – Centrumvägen. Koordinater: 57°06'55.2"N 14°10'05.1"E
  • Bredaryd – Bredaryd bibliotek – Lundavägen. Koordinater: 24. 57°10'31.5"N 13°43'52.9"E
  • Forsheda – Forsheda bibliotek – Slättövägen. Koordinater: 57°09'31.1"N 13°49'28.9"E
  • Fryele – Anslagstavla vid Fryle förskola. – Fryele. Koordinater: 1. 57°15'38.1"N 14°09'08.6"E
  • Horda – Anslagstavla pendelstopp vid lv27 – Parkvägen. Koordinater: 57°01'57.3"N 14°15'07.0"E
  • Hånger – Anslagstavlan vid busshållplatsen – Korsningen vid Värnamovägen och Furuvägen. Koordinater: 57°04'33.3"N 13°58'21.3"E
  • Rydaholm – Huvudentré Rydaholm bibliotek. – Alvestavägen. Koordinater: 11. 56°59'04.6"N 14°18'30.8"E
  • Värnamo – Stadsbiblioteket i Gummifabriken – Jönköpingsvägen. Koordinater: 15. 57°11'18.1"N 14°02'14.9"E
  • Värnamo – Stadshusets huvudentré – Koordinater: 1. 57°11'00.2"N 14°02'52.9"E

Vid behov kan kommunen utse fler informationsplatser.

Gällaryd, Värnamo. Foto: Jon Flobrant