Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

121 miljoner kronor plus 2021

Värnamo kommuns preliminära bokslut för 2021 visar ett positivt resultat på 121 miljoner kronor. Resultatet är 63 miljoner högre än budgeterat.

Den positiva avvikelsen beror främst på att skatteintäkterna har ökat mer än förväntat. Hela kommunsektorn förväntas visa starka resultat till följd av en oväntad snabb återhämtning av den svenska ekonomin efter pandemin.

Nämderna

En annan bidragande faktor till det starka resultatet är att nämnderna sammantaget visar en positiv budgetavvikelse med 12 miljoner kronor. En del av överskottet kan hänföras till tillfälliga statsbidrag samt lägre efterfrågan och mindre aktivitet i vissa verksamheter till följd av pandemin.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett större överskott (15 miljoner kronor) medan omsorgsnämnden och medborgarnämnden visar större underskott (minus 10 respektive minus 7 miljoner kronor).

- Det är glädjande att nämnderna sammantaget visar ett positivt resultat. Samtidigt har det varit två tuffa år där vi inte än vet vad pandemin kan få för långsiktiga effekter på verksamheten, säger Johanna Svensson, ekonomichef i Värnamo kommun.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till 258 miljoner kronor under 2021. Kommande år planeras flertal större investeringsprojekt, bland annat skolor, förskolor och satsning på infrastruktur.

- Kommunen står inför stora investeringar kommande år. Det är därför välkommet med ett starkt resultat då detta innebär att kommunen kan finansiera en större del av kommande investeringar med egna medel. Ju större självfinansiering kommunen har desto lägre framtida finansiella kostnader, något som gynnar alla kommunens verksamheter. Eller som jag brukar säga att varje krona vi har i resultat är en krona vi slipper låna, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.