Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Kuren tas bort i början av maj

Polisen och Värnamo kommun har efter dialog med fastighetsägare och Värnamo City beslutat att den så kallade kuren mellan Flanaden och Pelikanen i Värnamo centrum tas bort i början av maj.

Bakgrunden är att polisen och kommunen ser en ökning av unga personer, som vistas i och i närheten av kuren, där det används alkohol och andra droger. Detta är oroande. Även ordningsstörningen har ökat kring kuren och de som rör sig där.

Kuren ersätts inte av en alternativ mötesplats. Det finns en risk att droganvändning ökar på andra centrala platser då kuren tas bort. Åtgärder för att motverka detta kommer genomföras. Polis kommer till exempel att besöka tänkbara nya mötesplatser dag- och kvällstid och kommunen fortsätter arbetet för människor i utsatta situationer (två nya fältsekreterartjänster och en samordnare för social insatsgrupp).