Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Årsbokslut på kommunfullmäktige

På torsdagens kommunfullmäktige handlade mycket om resultat av året 2021. Fullmäktige godkände Värnamo kommuns åresberättelse, liksom årsberättelserna för de kommunala bolagen.

Värnamo kommun 121 miljoner plus

Värnamo kommuns bokslut för 2021 visar ett positivt resultat på 121 miljoner kronor. Resultatet är 37 miljoner bättre än 2020 och 63 miljoner högre än budgeterat.

Den positiva avvikelsen beror främst på att skatteintäkterna har ökat mer än förväntat. Hela kommunsektorn förväntas visa starka resultat till följd av en oväntad snabb återhämtning av den svenska ekonomin efter pandemin.

En annan bidragande faktor till det starka resultatet är att nämnderna sammantaget visar en positiv budgetavvikelse med 12 miljoner kronor. En del av överskottet kan hänföras till tillfälliga statsbidrag samt lägre efterfrågan och mindre aktivitet i vissa verksamheter till följd av pandemin.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgick till 220 miljoner kronor under 2021. Stora investeringar var bland annat industriområde Bredasten, nya bostadsområden i Mossle, Åminne och Helmershus samt ombyggnation av kök Mossleskolan.

80 kronor av 100 går till vård, skola och omsorg

Den som bor i Värnamo kommun betalar 21,52 kronor i skatt för varje intjänad hundralapp. Av alla de pengar som kommer in till kommunen via skatt går den allra största delen till grunduppdragen: utbildning, vård och omsorg. Av 100 kronor går 80 kronor till detta.

Kommunala bolag

Även de kommunala bolagen presenterade sina resultat. Bolagens vd:ar var på plats och informerade. Samtliga bolags åresredovisningar godkändes av fullmäktige.

Om du vill lyssna på bolagens information, kan du se det inspelade fullmäktigemötet på sidan Webb-tv.

Protokoll och webb-tv

Du som vill veta mer om vad kommunfullmäktige tog beslut om, kan läsa det i protokollet, som läggs på sidan Protokoll, KF när det har justerats 4 maj.

Du kan också se hela mötet på sidan Webb-tv. Senast 14 dagar efter sammanträder publiceras en textad version.