Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Uppdraget slutfört: alla fastboende har erbjudits fiberanslutning

Under 2017 beslutade kommunfullmäktige i Värnamo kommun att kunna erbjuda alla fastboende i kommunen bredband via fiber. Värnamo Energi fick uppdraget att göra det möjligt och nu är uppdraget utfört.

- Vi är mycket glada över att vi idag nått i mål och klarat uppdraget. Vi har gett fastboende i hela Värnamo kommun möjlighet att ansluta till fibernätet, en prestation vi är stolta över, säger Gunnar Crona styrelseordförande i Värnamo Energi.

Bakom fullmäktiges beslut låg övertygelsen att bredband är avgörande för att människor ska välja att bo i mindre orter och på landsbygden och för att företagen ska välja att stanna kvar och etablera sig utanför stadskärnan.

- Redan från början när vi bestämde oss för att satsa, ville vi att det ska vara lika självklart att ha fiber som att ha telefon, och nu är vi där, det blev precis som vi tänkte. Att ha fiber betyder att man har tillgång till information och kommunikation på lika villkor var man än bor, säger Gottlieb Granberg, kommunstyrelsens vice ordförande.

Värnamo Energi har satsat mycket resurser på bredbandsutbyggnad under årens lopp, ända sedan första fiberkabeln lades ner i mitten på 80-talet och fram till i dag.

- Att vi tidigt fick förtroendet och uppdraget från kommunen att bygga ut fiber i hela kommunen, har gjort det möjligt för oss att kunna jobba effektivt, med framförhållning och långsiktig planering, säger Malin Classon vd på Värnamo Energi. Vi har byggt ut område för område. I vissa fall har vi kunnat samförlägga fiber med elnät eller annan infrastruktur. Vi är stolta och glada över alla fina insatser och gott samarbete som involverat många aktörer.

Det långsiktiga arbetet har haft tydliga mål, inte minst för att bredbandsutbyggnaden är viktig för den kommunala servicen, den är en förutsättning för digitalisering av den kommunala verksamheten – och för att Värnamo kommun ska nå visionen om den mänskliga tillväxtkommunen med 40 000 invånare 2035.

- Eftersom vi vill att hela kommunen ska växa, vilket är en förutsättning för att lyckas med visionen, så måste tillgång till fiber finnas för alla i hela kommunen. Verksamheter och privatpersoner har helt enkelt det behovet för att fungera och utvecklas. Vi är glada att kunna vara en kommun som ligger främst i just denna utveckling. Det är ett led i vår landsbygdspolitik men också en rättvisefråga. Alla ska ha samma förutsättningar, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

- För att kunna driva företag på landsbygden är bredband en viktig del i att kunna få verksamheten att fungera på bästa sätt, säger Erik Thorén, företagare i Ulås som nu har bredbandsanslutning till sin fastighet.

Gällaryd, Värnamo. Foto: Jon Flobrant

Representanter från Värnamo Energi och Värnamo kommun träffade Erik Thorén i Ulås. Erik är en av de personer på landsbygden som nu har fiberanslutning till sin fastighet.