Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Värnamo klättar i rankning

Tidningen Aktuell Hållbarhet presenterade nyligen sin årliga granskning av kommunernas miljöarbete. Den visar att Värnamo kommun gått från placering 105 till 78.

Rankingen visar att Värnamo kommun jobbar bra med frågor som handlar om vatten och transporter, men att det finns utvecklingspotential inom bland annat byggnation och samverkan med näringslivet och de kommunala bolagen.

Miljöstrategen förklarar

Martina Palm, Värnamo kommuns miljöstrateg, förklarar varför kommunen klättrat från förra årets placering.

- Tidningen Aktuell hållbarhet varierar frågorna från år till år och den här gången ställde de frågor om sådant som vi varit bra på jämfört med andra kommuner. Värnamo kommun var till exempel tidig med att ställa om sin fordonsflotta och är duktig på att inkludera olika aspekter i sin samhällsplanering. I år kunde vi äntligen svara att vi påbörjat processen med en koldioxidbudget och implementeringen av Agenda 2030, två frågor som återkommit under flera år.

Just Agenda 2030 är en fråga som kommunerna jobbar väldigt olika med.
- Vi skulle definitivt kunna stärka vårt arbete med Agenda 2030 ytterligare. Det finns så många vinster med att ta på sig hållbarhetsglasögonen och bredda synfältet. När beslut tas om investeringar och åtgärder så måste vi tänka på hur det påverkar olika globala mål. Det är först när vi tänker i flera perspektiv samtidigt som vi kan säga att vi agerar hållbart.

Vad skulle du som miljöstrateg önska blev nästa steg för kommunen för att nå det övergripande koncernmålet ”Klimatsmarta val underlättas”?

- Jag hade gärna sett att vi la i en högre växel i vårt arbete med hållbara transporter, som att öka fokus på cykel, elcykel och elsparkscykel till exempel. Det är inte bara en omställning av fordonsflottan som behövs. Vi måste byta ut bilen mot andra transportmedel, som till exempel cykel eller kollektivtrafik.

Så görs rankningen

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras dels på en enkät från början av 2022, dels på uppgifter från offentliga källor (bland annat SCB, Avfall Sverige, Håll Sverige Rent, Svenskt Vatten, Vattenmyndigheterna och SKR:s rankning av företagsklimat, miljö och hälsoskydd. Kommunernas klimatdata ingår även i rankningen). Alltsammans sammanvägs sedan till en totalpoäng.

Mer information

På Aktuell hållbarhets sida kan man se hur Värnamo svarat på alla frågor men också hur man svarat tidigare år. Det går också att jämföra med andra kommuner.

Ljungby kommun kom på plats 61, och på plats 14 i gruppen Mindre städer, där Värnamo kom på plats 20 av 81 kommuner.

Gislaved kom på plats 77 och på plats 4 i gruppen landsbygdskommuner.