Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Kommunen får 3,3 miljoner kronor för att bland annat säkerställa ledningsplatser

Vid en kris eller annan allvarlig händelse så behöver kommunen samordna, prioritera och leda resurser utifrån det geografiska områdesansvaret. Ledningsplatser behövs som en knutpunkt för det samordnade stödet på lokal nivå. Ett antal krav ställs på en ledningsplats, bland annat ska den vara robust, säker och uthållig. Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startade Värnamo kommun ett projekt under 2019 för att säkerställa kraven.

Projektet avslutades nu i april 2022, och MSB har i dagarna varit på plats i Värnamo för att godkänna ledningsplatserna och avsluta projektet.

- Kommunen har på ett minst sagt beundransvärt sätt skött projektet och redovisningen mot MSB under min tid som MBS:s projektledare. Mycket bra jobbat! säger Ulf Ericsson, projektledare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.- MSB kommer därmed att betala ett stöd på 3,3 miljoner kronor till kommunen vilket är hälften av de kostnader som kommunen haft för att genomföra åtgärderna..

Ledningsplatsen ska vara en säker knutpunkt för samordning

En robust, säker och uthållig ledningsplats är en viktig del för ledningsförmågan vad som än händer.

- De tekniska systemen på ledningsplatserna ska tåla de störningar som förväntas och även personalen och lokalerna som används ska ha minimala störningar, säger Marcus Skytt, säkerhetssamordnare. - Några exempel på saker som setts över i aktuella lokaler är det fysiska skyddet, filtrering av inkommande luft och tillgång till externa el- och kommunikationsnät. Ledningsplatserna har också uppdaterat sambandsutrustning, kommunikationsnoder och olika IT-system.

Gällaryd, Värnamo. Foto: Jon Flobrant