Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Nya planeringszoner för att kunna hantera kärnteknisk olycka

Från och med 1 juli i år kommer delar av Värnamo kommun att ingå i nya planeringszoner där det ska finnas en beredskap att kunna hantera en kärnteknisk olycka.

Om en kärnkraftsolycka skulle inträffa kan en förstärkt planering förbättra möjligheterna att skydda människor som påverkas. Regeringen beslutade därför 2020 att nya beredskaps- och planeringszoner som förbättrar dessa möjligheter ska vara införda senast den 1 juli 2022. Områden öster om Bredaryd och Forsheda berörs av den nya planeringszonen kring kärnkraftverket Ringhals.

Zonerna sträcker sig ungefär 100 kilometer från kärnkraftverken. I Jönköpings län ingår följande kommuner i planeringszonerna:

  • Gislaveds kommun
  • Gnosjö kommun
  • Delar av Värnamo kommun (gräns öster om Bredaryd och Forsheda)

I de områden som ingår i planeringszonerna ska strålningsmätningar kunna genomföras efter en olycka för att bedöma om människor som bor där behöver utrymmas på grund av nedfallet, det ska finnas en planering för att vid behov dela ut extra jodtabletter och det ska finnas en planering för inomhusvistelse.

Det är Länsstyrelsen som har det huvudsakliga ansvaret för räddningstjänst, sanering och för att skydda allmänheten i planeringszonen.

Mer information om beredskaps- och planeringszoner finns på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om beredskaps- och planeringszoner finns att läsa på Strålskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om något skulle hända på Ringhals så kommer läget inte vara lika akut för invånarna i planeringszonen som de som bor närmast kärnkraftverket.

Om en kärnkraftsolycka inträffar blir allmänheten varnad genom varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som sms till mobiltelefoner i ett visst område.

 Vid en olycka är kommunen delaktig i arbetet med att uföra strålningsmätningar, planera för en inomhusvistelse, samt medverka vid en utdelning av jodtabletter. Rollen omfattar även planering för en evakuering och mottagande av evakuerade från angränsande län och att medverka under ett saneringsarbete. Arbetet med planeringen för detta samordnas av Länsstyrelsen.

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder är det Länsstyrelsen som tar över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Bland annat genom information om hälsoskyddsåtgärder till befolkningen som till exempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

Kartan visar vilka områden som ingår i planeringszonen från 1 juli.

Kartan visar vilka områden som ingår i planeringszonen från 1 juli.