Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Ny tjänst för visselblåsning

Är du anställd i Värnamo kommun eller har en annan arbetsrelation till kommunen, till exempel som leverantör, praktikant, arbetssökande eller konsult? Misstänker du att det förekommer missförhållanden? Då kan du rapportera om det genom kommunens visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktionen ska användas vid missförhållanden som det finna allmänintresse av att det kommer fram. Det kan till exempel vara misstanke om muta, bedrägeri, stöld eller jävl.

Tjänsten kan inte användas för att rapportera personliga missförhållanden som enbart påverkar den personen som rapporterar eller den egna arbetssituationen.

Du kan använda visselblåsartjänsten om du är anställd i Värnamo kommun, men också om du

  • söker arbete i Värnamo kommun
  • är en av kommunens förtroendevalda
  • är volontär och praktikant, och om du söker volontärtjänst eller praktik
  • är konsult
  • är leverantör eller potentiell leverantör.

Läs mer om visselblåsning och hur det fungerar på sidan Visselblåsning i Värnamo kommun.

Lämna synpunkt

Har du generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten fungerar kan du anmäla det via sidan Synpunkter.