Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Klart var nya polishuset ska byggas

Det nya polishuset planeras att byggas väster om Malmövägen vid södra infarten till Värnamo. Det är Polisen och Värnamo kommun, som äger den aktuella marken, nu överens om.

- Den här placeringen är strategiskt bra för Polisen. Dels har vi nära till det större vägnätet, vilket är viktigt eftersom vi verkar inte bara i Värnamo, utan i fyra kommuner, dels är det nära från Värnamo centrum. Läget är bra både ur säkerhetssynpunkt och med tanke på den verksamhet som kommer att bedrivas i huset, säger Johan Borg, tillförordnad chef för lokalpolisområde Värnamo.

Passar bra i den långsiktiga planeringen

Platsen för nytt polishus passar väl in i Värnamo kommuns långsiktiga planering. Det ligger väster om Malmövägen, strax söder om järnvägen. I den fördjupade översiktsplanen för Värnamo stad, som kommunfullmäktige antog så sent som förra veckan, planeras en ny stadsdel med blandad bebyggelse på just det här området.

Frans Martinsson, exploateringsingenjör och Henrik Storm, stadsarkitekt i Värnamo kommun är båda nöjda med valet av plats.

- Sammanvägt ser vi det här som det bästa alternativet av de förslag som har diskuterats. Nu kommer Värnamo kommun och Polisen att skriva en avsiktsförklaring om platsen och därefter påbörjar vi arbetet med att planera hela området, säger de.

Dröjer några år

Planeringsarbetet tar tid, vilket innebär att det kommer att dröja några år innan polishuset är klart. Då ska det innehålla lokaler för såväl lokalpolisområdets medarbetare och specifika utredningsgrupper som arrestverksamhet och polishundar.

- Jag är mycket glad att polismyndigheten vill investera i Värnamo kommun genom att bygga ett polishus här. Det stärker tryggheten och säkerheten i kommunen, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

Fyra personer står vända mot kameran. I bakgrunden syns ett fält, där polishuset kommer att byggas.

Mikael Karlsson, Frans Martinsson, Henrik Storm och Johan Borg är alla mycket glada och nöjda att det nu är klart var det nya polishuset ska byggas. Platsen ligger norr om väg 27, väster om Malmövägen, på området som syns i bakgrunden på bilden.