Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Sista fullmäktigemötet med de gamla ledamöterna

På torsdag, 29 september kl. 18.00, sammanträder kommunfullmäktige för sista gången med nuvarande ledamöter. Nästa gång, 27 oktober, är det ledamöterna som valdes i kommunvalet 11 september som sammanträder.

Kommunfullmäktiges ledamöter är direktvalda, det vill säga de tillsätts utifrån valresultatet och enligt de listor som partierna har presenterat.

I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organsation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter.

Du kan följa sammanträdet direkt på sidan Webb-TV.

Dagordning och underlag för beslut finns på sidan Ärendelistor, KF

Mandatfördelning efter valet

Resultatet av valet 11 september innebär att det blir en del förändringar av hur många ledamöter de olika partierna har i kommunfullmäktige från och med oktober.

Antal platser i kommunfullmäktige i Värnamo kommun

Parti

Antal platser 2022

Antal platser 2018

Moderaterna

11

8

Centerpartiet

8

10

Liberalerna

2

2

Kristdemokraterna

5

5

Socialdemokraterna

14

15

Vänsterpartiet

2

2

Miljöpartiet

0

1

Sverigedemokraterna

9

8