Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Droghalt i avloppsvattnet kompletterar lägesbild

Värnamo är med i det länsövergripande projektet att mäta halten av droger i kommunens avloppsvatten som startar 12 oktober. Mätningarna blir en del av den lägesbild som kommun och polis i Värnamo kontinuerligt gör tillsammans i det brottsförebyggande arbetet.

Syftet med mätningarna är att följa omfattningen av användningen av narkotika i Värnamo kommun. Rester av droger utsöndras med urinen och transporteras till kommunens reningsverk, där mätningarna görs två gånger om året under två år.

- För oss är det viktigt att vara med i det länsövergripande projektet därför att vi tror att det kommer att öka kvaliteten på vårt brottsförebyggande arbete. God kunskap om de lokala problemen ökar sannolikheten att lägesbilden blir mer rättvisande och åtgärderna mer träffsäkra, säger Marcus Skytt, säkerhetssamordnare i Värnamo kommun.

Resultat presenteras för Brå

Han samordnar arbetsgruppen kring mätningarna i Värnamo. I gruppen ingår andra kommunala verksamheter och polisen. Resultaten av oktobermätningarna presenteras för det lokala brottsförebyggande rådet i januari.

- Vi hoppas att mätningarna tillsammans med annan information, kan hjälpa oss att vidta rätt åtgärder i det brottsförebyggande arbetet, till exempel utifrån vissa typer av narkotika eller utifrån områden där narkotikan finns, säger Andreas Sjökvist, kommunpolis i Värnamo.

Prover på Pålslund

Reningsverket Pålslund samlar inkommande avloppsvatten från klockan åtta onsdag morgon till torsdag morgon klockan åtta. Proverna förvaras på Pålslund i en miljö som håller minus 20 grader och skickas sedan vidare för analys.

Mätningarna görs på reningsverk som servar minst 1 000 personer och ger alltså inte en bild på individnivå utan har ett övergripande perspektiv.

- Det betyder till exempel att vi kan jobba förebyggande tillsammans med exempelvis skolan och andra viktiga aktörer i området, säger Lucas Seiron, enhetschef förebyggande insatser på medborgarförvaltningen.

I förgrunden står plastflaskor på rad, i bakgrunden syns ryggen på en person i vit rock som jobbar i ett laboratorium.

Proverna av avloppsvattnet tas på reningsverket Pålslund och skickas i väg för analys.

Dörren på en frys. Ovanför dörren lyser siffror i rött som visar att det är  minus 20 grader i frysen.

Proverna förvaras i minus 20 grader på Pålslund tills de skickas vidare.