Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Alliansen presenterade förslag om politiska poster

På tisdagseftermiddagen höll Alliansen i Värnamo kommun en presskonferens där de informerade om vilka de föreslår till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordförande respektive förste vice ordförande. De föreslår också en del förändringar i kommunens organisation.

Kommunfullmäktiges presidium väljs på kommunfullmäktige i oktober.

Förslagen i övrigt lämnas till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige, som, om allt går enligt planen, i december tar beslut om vilka som ska sitta i nämnderna och vilka som ska ha ordförandeposterna. De valda personerna tillträder sina uppdrag 1 januari 2023.

Alliansen föreslår att Tobias Pettersson, Moderaterna, blir kommunstyrelsens ordförande. Till vice ordförande föreslås Mikael Karlsson, Centern.

Till ordförande i kommunfullmäktige föreslås Camilla Rinaldo Miller, Kristdemokraterna och Haris Sibonjic, Centern, föreslås bli vice ordförande.

Uppdragen som andre vice ordförande brukar ges till en ledamot från oppositionspartierna.

Demokratiuppdrag till kommunfullmäktige

Alliansen föreslår att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att under mandatperioden aktivt utveckla och arbeta med demokratiarbetet i kommunen, för att höja valdeltagandet, öka samhällsengagemanget i civilsamhället och bland ungdomar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att prioritera en budget för detta.

13 ledamöter i kommunstyrelsen

Nuvarande kommunstyrelse består av 15 ledamöter. Alliansen föreslår att kommunstyrelsen från 1 januari ska ha 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Övriga nämnder förslås bestå av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna valsamverkar och de kommer inom kort att presentera förslag till hur posterna i styrelser och nämnder ska fördelas.

Nytt utskott, ny nämnd och ny fördelning

Alliansen föreslår också att det bidas ett nytt utskott, näringsutskottet, som läggs under kommunstyrelsen. Utskottet ansvarar för upphandling, mark och exploateringsverksamheten, samt näringslivsfrågor där kommunen är representerad.

Utskottet föreslås ha fem ledamöter (som också sitter i kommunstyrelsen) och ordförande blir förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

I Alliansens förslag ingår också att upphandlingsnämnden upphör och att de frågor som den hanterat blir en del av näringsutskottet. Även tekniska utskottet förslås upphöra och i stället bildas en teknik- och fritidsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare.

Servicenämnden förslås ta över all hantering av personbilar (fordon under 3,5 ton), lokalvård och fastighetsservice. Dessa verksamheter finns i dag främst inom tekniska utskottets ansvarområde.

Fyra personer sitter på rad bakom ett bord.

Håkan Andersson, Liberalerna, Thomas Sköld, Moderaterna, Gunnar Crona, Kristdemokraterna och Stina Gof, Centern på tisdagens presskonferens med Alliansen.