Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Nytt presidium för kommunfullmäktige

På torsdagen, 27 oktober, sammanträdde kommunfullmäktige för första gången med de ledamöter som valdes i kommunvalet 11 september.

Mötet inleddes med att fullmäktige valde presidium. Ny ordförande är Stefan Widerberg, Centern. Till första vice ordförande valdes Carina Källman, Moderaterna och till andra vice ordförande valdes Peter Njekwa Ryberg, Socialdemokraterna.

Anetté efterträder Azra

Azra Muranovic, Socialdemokraterna, har avsagt sig sitt uppdrag som andre vice ordförande i kommunstyrelsen, ett uppdrag som sträcker sig till och med december 2022. Anledningen är att Azra fick en plats i riksdagen utifrån resultatet i valet 11 september och riksdagsledamöterna har redan tillträtt sina uppdrag.

Anetté Myrvold, Socialdemokraterna, valdes till ny andre vice ordförande i kommunstyrelsen och tillträder posten 1 november.

Delårsbokslut

På sammanträdet informerade ekonomichef Johanna Svensson och redovisningschef Peter Karlsson för delårsbokslutet, det vill säga det ekonomiska läget för Värnamo kommun till och med augusti. Delårsbokslutet innehåller en prognos för hur resultatet för hela år 2022 kommer att bli. Prognosen visar på ett resultat på 122 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner mer än budgeterat.

Läs nyheten Progonos pekar på starkt resultat 2022.

Delårsbokslutet innehåller också statistik som handlar om personal till exempel att antal tillsvidareanställda årsarbetare är 2 738, en ökning
med 31 årsarbetare jämfört med årsskiftet. Sjukfrånvaron var under perionden 8,17 procent. Under tiden januari-augusti arbetade merarbetarna 18 000 timmar övertid, mertid, timavlönade timmar, vilket kostade 59 miljoner konor.

Vill du läsa mer? Delårsbokslutet finns som pdf-fil i underlaget till kommunfullmäktiges sammanträde 27 oktober på sidan Ärendelistor, KF. Länk till annan webbplats.

Samverkansavtal med Kriminalvården

Kommunfullmäktige sa ja till ett samverkansavtal mellan Värnamo kommun och Kriminalvården om att bygga en anstalt i Värnamo kommun. Syftet med samverkansavtalet är att arbetet med etablering av kriminalvårdsanläggningen ska påbörjas. Den nuvarande inriktningen från Kriminalvårdens sida är att kriminalvårdsanläggningen ska ha en kapacitet på 200 till 250 anstalts- och häktesplatser.

Se sammanträdet i efterhand

Om du vill se hela eller delar av sammanträdet, hittar du det på sidan Webb-TV.

Protokollet från sammanträdet finns på sidan Protokoll, KF efter 2 november, då det har justerats.

Tre personer sitter bakom ett bord. I bakgrunden syns en svensk flagga, en flagga från Värnamo kommun och en EU-flagga.

Kommunfullmäktiges nya presidium är från vänster Peter Njekwa Ryberg, Socialdemokraterna, andre vice ordförande, Carina Källman, Moderaterna, förste vice ordförande och Stefan Widerberg, Centern, ordförande.