Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Förslag om ny politisk ordning

På sitt möte 1 november beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att delvis ändra på den politiska ordningen i Värnamo kommun.

Det här är besluten i korthet:

  • Från 1 januari 2023 ska kommunstyrelsen bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Nuvarande kommunstyrelse är 15 ledamöter och 15 ersättare.
  • Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen ska vara heltidstjänster.
  • Upphandlingensnämnden upphör 31 december 2022.
  • 1 januari bildas ett näringsutskott under kommunstyrelsen. Utskottet får ansvar för upphandling, mark- och eploateringsverksamheten samt näringslivsfrågor där kommunen är representerad. Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare i kommunstyrelsen. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen blir ordförande i utskottet.
  • Vid årsskiftet upphör tekniska utskottet och en ny nämnd bildas, teknik- och fritidsnämnden. Den nya nämnden har nio ledamöter och nio ersättare.
    Förslaget lämnas till kommunfullmäktige, som beslutar om ärendet 24 november.

Förslaget lämnas till kommunfullmäktige, som beslutar om ärendet 24 november.