Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Fullmäktige beslutar om budget och organisation

I dag, 24 november sammanträder kommunfullmäktige. De tar bland annat beslut om budget 2023 och om Alliansens förslag till ny nämndsorganisation.

Du är välkommen att lyssna på sammanträdet i fullmäktigesalen i Stadshuset. Du kan också följa det direkt via dator eller mobil. Mötet startar kl. 18.00.

Mötet inleds med information från Värnamo kvinnojour. Eftersom kommunfullmäktige ska besluta om verksamhets- och driftbudget 2023, verksamhets- och driftbudgetplan 2024-2025, investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024-2027 är också ekonomichef Johanna Svensson på plats för att informera.

Andra ärenden att besluta om är till exempel förslag till ny nämndsorganisation, uppdrag till fullmäktiges presidium om demokrati, utredningsuppdrag om Alliansens förslag till
överföring av verksamheter, avfallstaxa för 2023 och besöksparkering på Kyrktorget.

Följ sammanträdet direkt på sidan Webb-tv.

På sidan Ärendelistor, KF ser du hela dagordningen och där finns också underlag till besluten.