Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Ny nämndsordning och pengar till tre nya förskolor

Kommunfullmäktige sammanträdde torsdag 24 oktober. De tog bland annat beslut om pengar till nya förskolor, ny nämndsordnign och ett särskilt uppdrag för att öka valdeltagandet vid nästa val.

Nya förskolor

Fullmäktige tog beslut om pengar till att bygga tre nya förskolor, två i Värnamo stad och en i Bredaryd. Dessa ska stå klara 2024 och tillsammans kostar de cirka 150 miljoner att bygga.

Utöver detta beslutade fullmäktige om ytterligare 14 miljoner till nya Trälleborgsskolan och ytterligare 27 mijoner till Park Arena, boll- och idrottshallen vid Trälleborgsskolan.

Budget och skattesats

Kommunfullmäktige beslutade om verksamhets- och driftbudget 2023, verksamhets- och driftbudgetplan 2024-2025, investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024-2027.

I beslutet ingår också att skattesatsen ska vara 21,52 procent under 2023, vilket är samma som under 2022.

Vill du läsa mer om budgeten, finns underlagen på sidan Ärendelistor, KF.

Ny nämndsordning

På sitt sammanträde beslutade kommunfullmäktige om en del ändringar i nämndsordningen jämfört med tidigare. I korthet innebär det:

  • Från 1 januari 2023 ska kommunstyrelsen bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Nuvarande kommunstyrelse är 15 ledamöter och 15 ersättare.
  • Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen ska vara heltidstjänster.
  • Upphandlingensnämnden upphör 31 december 2022.
  • 1 januari bildas ett näringsutskott under kommunstyrelsen. Utskottet får ansvar för upphandling, mark- och eploateringsverksamheten samt näringslivsfrågor där kommunen är representerad. Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare i kommunstyrelsen. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen blir ordförande i utskottet.
  • Vid årsskiftet upphör tekniska utskottet och en ny nämnd bildas, teknik- och fritidsnämnden. Den nya nämnden har nio ledamöter och nio ersättare.
  • Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande arvoderas till 100 procent. Tidigare har ordförande och vice ordförande arvoderats till 100 procent och andra vice ordförande till 80 procent.

Utreda överföring av verksamheter

Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda förutsättningar för och
konsekvenser av en överföring av verksamheterna fordonshantering,
lokalvård och fastighetsservice till serviceförvaltningen. Denna utredning ska redovisas senast 30 april.

Ökat samhällsengagemang

Fullmäktiges presidium, det vill säga ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande fick i uppdrag att under mandatperioden 2023-2026 aktivt utveckla och arbeta med demokratifrågor i kommunen. Syftet med detta är att höja valdeltagandet samt att öka samhällsengagemanget i civilsamhället och bland ungdomar.

Se sammanträdet i efterhand

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand på sidan Webb-tv. Inom två veckor publiceras en textad version av sammanträdet.

På sidan Protokoll, KF kan du läsa protokollet från sammanträdet. Det publiceras där under onsdag 30 november.