Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Kvinnojouren informerade på kommunfullmäktige

Just nu pågår Orange week, FN:s globala kampanj för att uppmärksamma och stoppa våld mot kvinnor och flickor. Kvinnojouren tog tillfället i akt att informera om sin verksamhet på kommunfullmäktiges sammanträde under veckan.

Kvinnojouren i Värnamo finansieras delvis av Värnamo kommun. Därför ville Eva Strålman, verksamhetsledare på Kvinnojouren, berätta om verksamheten för kommunfullmäktige.

Värnamo kommun bidrar med tio kronor per invånare och år, alltså cirka 350 000 kronor. Totalt har Kvinnojouren en budget på 1,6 miljoner varav boendekostnader står för cirka en halv miljon, Jouren tar betalt för placeringar från socialtjänsten. Oftast är det personer från andra orter som placeras i Värnamo och Värnamobor som behöver hjälp placeras på annan ort.

Varje år placeras 12 till 15 kvinnor och lika många barn i i akutboendet i allt från några veckor till månader, Akutboendet är ett av tre ben för Kvinnojouren, de andra två är öppen verksamhet och utåtriktad verksamhet.

Läs mer om Orange week i Värnamo kommun i nyheten Orange week - en vecka fri från våld.

Barn- och kvinnoskor står på en svart skylt med delar av en text  som handlar om hur många som bor i skyddat boende.

Kvinnojourens miniutställning i Stadshuset..