Publicerat:

Vatten, näringsliv och arvoden på fullmäktige

Januari månads fullmäktigemöte inleddes med information, dels om näringslivet i Värnamo, dels om hur kommunen jobbat, och jobbar, med översvämningar.

Först ut på sammanträdet 26 januari var Anna Gillek och Frida Boklund som informerade om organisationerna Svenskt Näringsliv och Företagarna ur ett Värnamoperspektiv.

På det följde förvaltningschef Jesper du Rietz occh VA-chefen Antti Vähäkari som beskrev teknik- och fritidsförvaltningens arbete både före, under och efter den senaste översvämningen. De berättade också om hur kommunen jobbar långsiktigt för att minimera skador och risker i samband med höga vattenflöden.

Samma sak uppmärksammades av Sveriges Radios Vetenskapsradion i ett inslag på onsdagen. Där lyftes Värnamo fram som ett gott exempel.

Lyssna på inslaget i Vetenskapsradion på Sveriges Radios webbplats. Länk till annan webbplats.

Lyssna på information på kommunfullmäktiges sammanträde och resten av sammanträdet på sidan Webb-tv.

Beslut i korthet

Under kvällen tog fullmäktige till exempel beslut om detta:

  • Arvoden för förtroendevalda för 2023 som innebär en årlig uppräktning med 2,1 procent.
  • Förskolan Gläntan, som står på mark hyrd av Region Jönköping, behöver flyttas eftersom regionen ska bygga nytt på tomten. Fullmäktige sa ja till fyra miljoner till en ny paviljongskola 2023 som ersättning för den nuvarande skolan. Tanken är att inflyttning ska ske till höstterminen 2023. En ny plats för skolan beräknas kunna presenteras senast 1 mars.
  • Dannäs avloppsreningsverk behöver rustas upp eftersom det är gammalt och slitet. Totalt investeras 1,5 miljoner kronor som används till att till exempel flytta ut pumpsumpen utanför byuggnaden, förnya elen och förnya fasaden.
  • Kommunfullmäktige godkände avfallsplan 2023-2030. Planen är ett styrdokument för avallsförebyggande och hållbar avallshantering. Den har tagits fram av SÅM (Samverkan återvinning och miljö) tillsammans med kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo.

Protokollet från sammanträdet publiceras på sidan Protokoll, KF på onsdag, 1 februari, då det har justerats.

Bild från ovan som visar stora vattenmängder och en väg som skär rakt genom vattnet.

Väg 27 väster om Värnamo.

Bild från ovan som visar stora vattenmängder i förgrunden. I bakgrunden syns industribyggnader och en parkeringsplats.

Bild från Forsheda.

Bild från ovan som visar Åbron i mitten, där kör det bilar. Vattnet sår högt i ån. Det syns gröna områden i kanterna.

Åbron i Värnamo.