Publicerat:

Utbetalningar direkt till ditt bankkonto

Får du utbetalningar från Värnamo kommun genom en utbetalningsavi på posten? Om du hellre vill ha beloppet insatt direkt på ditt bankkonto, ska du anmäla ditt bankkonto till Swedbanks så kallade SUS-register (Swedbanks lön- och utbetalningssystem).

Genom att anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister kan du få utbetalningar inte bara från Värnamo kommun utan även från andra företag och myndigheter, till exempel Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.
En kontoanmälan till Swedbanks SUS-register innebär inte att du blir kund hos Swedbank.

Som betalningsmottagare måste du ha ett eget bankkonto registrerat på ditt personnummer, du kan alltså inte låta en anhörig ta emot dina utbetalningar på sitt bankkonto. För att kontoanmälan ska godkännas ska personnumret tillhöra kontohavaren eller medkontohavaren.

Du gör anmälan på Swedbanks hemsida och du behöver logga in via till exempel BankID.

Anmäl konto till kontoregistret, SUS, Swedbank på Swedbanks webbplats. Länk till annan webbplats.

Där kan du också kontrollera om du redan har ett konto registrerat i SUS och vilket konto det i så fall är. Du kan också ändra konto.

Har du inte BankID kan du göra din kontoanmälan, med ID-kort, på något av Swedbanks kontor.

Om du tidigare anmält ett bankkonto till Värnamo kommun för utbetalningar, vill vi informera dig om att dessa kontonummer kommer att raderas i Värnamo kommuns ekonomisystem senast 31 december 2023, med anledning av lagen om hur vi hanterar personuppgifter, GDPR.

Svenska sedlar i olika valörer ligger utspridda.

Foto: Riksbanken