Publicerat:

Planeringen av nytt polishus går vidare

Ett samarbetsavtal mellan Värnamo kommun och Polismyndigheten undertecknades idag, onsdag, 22 februari. Avtalet innebär att planeringen av nytt polishus nu går vidare.

Polismyndigheten har letat efter en lämplig plats för att bygga ett nytt polishus och har av Värnamo kommun fått förslag på möjliga platser. Den plats man beslutat sig för att bygga på är utmed Malmövägen.

Anledningen till att polisen i Värnamo behöver bygga ett nytt polishus är att det befintliga polishuset inte uppfyller kraven för att kunna bedriva en framtidssäkrad och ändamålsenlig verksamhet.

- Vi har tagit hänsyn till flera aspekter när vi valt plats som bland annat uttryckningsvägar och säkerhetsavstånd. Kommunen har varit behjälpliga och delaktiga i arbetet att få till en plats för ett nytt polishus som kommer att motsvara våra behov säger, Johanna Arntell, chef projektsektionen Götaland, Polismyndigheten.

- Genom detta samarbetsavtal tar vi första steget för ett nytt och modernt polishus i Värnamo som kan möta framtidens behov. Det är viktigt för kommunen att polisen har bra förutsättningar för sin verksamhet här för att på så sätt kunna bidra till ökad trygghet och bättre service till allmänheten, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med detaljplanen startar nu och beräknas ta cirka två år. Samtidigt kommer Polismyndigheten att, efter konkurrensutsättning, utse en hyresvärd. När detaljplanen vunnit laga kraft avser kommunen att sälja marken till den nya hyresvärden.

Byggtiden för det nya polishuset beräknas ta cirka två år och målsättningen är att ett nytt polishus ska vara inflyttningsklart under år 2027.

Här finns mer information om hur förslaget på plats för nytt polishus togs fram

Johanna Arntell, Polismyndigheten och Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande undertecknar samverkansavtal avseende nytt polishus i Värnamo kommun