Publicerat:

Statsministern besökte Finnvedens gymnasium

Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Finnvedens Gymnasium för samtal med elever och lärare om teknikutveckling och grön omställning. Teknisk utveckling och grön omställning är två områden som har en stor inverkan på vår framtid och vårt samhälle.

Genom att träffa elever och lärare på gymnasieskolan ville statsministern höra direkt från dem hur de ser på dessa frågor och vad de tycker behöver göras för att säkerställa en hållbar framtid.

- Det är en viktig signal till unga människor att deras åsikter och åtgärder är viktiga, att de kan göra skillnad när det gäller att ta itu med miljöutmaningar och teknologiska framsteg, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, som också deltog i besöket på skolan.

I Gnosjöregionen har företagen och utbildningar inom teknik och industri ett nära samarbete.

- Samarbete mellan näringsliv och utbildning har varit, och kommer att vara, en framgångsfaktor för regionens gröna omställning och tekniska utveckling där bland annat företagens behov av kompetens är i fokus vid planering av utbildningar inom området, säger Tobias.

Besöket av statsministern visar att regeringen tycker det är viktigt med teknisk utbildning, inte minst för att vi ska kunna klara framtidens behov av kompetens inom en sektor där utvecklingen går fort.

- Statsministerns besök kommer leda till meningsfulla diskussioner och åtgärder som kan hjälpa till att främja grön omställning och en hållbarhet för industrin. Att utbildningarna för teknik och industri utvecklas inom dessa områden kommer betyda mycket för framtiden, säger Tobias.

Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Ulf Kristersson, statsminister besöker Industritekniska programmet.