Publicerat:

Starkt resultat ger förutsättningar att möta tuffare år

Det preliminära resultatet för Värnamo kommun 2022 är 133 miljoner kronor. Kommunen visar därmed ett starkt resultat för tredje året i rad. Det skapar bättre förutsättningar för att möte tuffare tider som nu väntar Värnamo, liksom de flesta av landets kommuner.

Bakgrunden till det goda resultatet 2022 är att svensk ekonomi återhämtat sig starkt efter pandemiåren. Det ledde till att skatteintäkterna för kommunerna blev högre än förväntat.

Nu väntar en avmattning av svensk ekonomi. För kommunens del innebär detta att:

  • Skatteintäkterna förväntas inte öka i samma utsträckning som tidigare.
  • Än mer påverkas kommunens ekonomi av kraftigt ökade kostnader: ökade pensionskostnader, högre räntekostnader och en generellt högre prisnivå till följd av hög inflation. Framför allt ökade kostnaderna på livsmedel, material, varor, drivmedel och energi.

Långsiktig utmaning

Den långsiktigt stora utmaningen är den demografiska utvecklingen. Allt färre i yrkesför ålder ska ta ansvar för en åldrande befolkning. Det innebär att behovet av kommunal service under en längre period kommer att öka mer än resurser och tillgång till arbetskraft.

- Därför är det viktigt att kommunens verksamheter nu mobiliserar inför två ekonomiskt ansträngda år. Att vi har haft goda resultat de tre senaste åren gör oss bättre rustade att möta de utmaningar som ligger framför. Vi ska inte göra några panikåtgärder, utan ha ett framåtriktat perspektiv med fokus på hållbara, kvalitativa lösningar för kommunens anställda och invånare, säger Johanna Svensson, ekonomichef i Värnamo kommun.

Arbeta smart och prioritera

Tobias Pettersson är kommunstyrelsens ordförande i Värnamo.

- Det är utmanande tider vi har framför oss. inflation och kostnadsökningarna drabbar inte bara dig som privatperson och företagen utan även den offentliga sektorn. Vi kommer att behöva arbeta smart och göra prioriteringar i våra investeringar under de kommande åren. Och på lång sikt för att klara den utmaning som finns i att färre ska leverera den välfärd, som fler behöver i framtiden, säger han.