Publicerat:

Entreprenörsregionen firar 25 år av samarbete

Nyligen samlades representanter för tolv kommuner på Tallnäs stiftsgård för att fira 25 år av Entreprenörsregionens arbete med att stärka förutsättningarna för tillväxt och konkurrenskraft.

Det var under Entreprenörsregionens vårkonferens på Tallnäs stiftsgård utanför Skillingaryd som kommunledningar, näringslivschefer och nyckelpersoner från medlemskommunerna uppmärksammade 25 år av samarbete, med syftet att stärka förutsättningarna för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Dagen innehöll inspirerande föreläsningar, gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte och möjlighet att byta tankar kring strategier för framtida tillväxt.

Fakta Entreprenörsregionen

Entreprenörsregionen är ett samarbetsprojekt mellan tolv kommuner i Hallands, Kronobergs, Västra Götalands och Jönköpings län. Samarbetet syftar till att skapa tillväxt i regionen.

Entreprenörsregionen har ett geografiskt strategiskt bra läge. Det ligger mellan två storstadsregioner, Göteborg och Öresund och i en radie av 200 kilometer från regionens mittpunkt finns 3,5 miljoner människor. Entreprenörsregionen utgör en del av den befolkningsmässiga och industriella tyngdpunkten i Norden.

Medverkande kommuner är Falkenberg, Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo, Älmhult, Markaryd, Ljungby, Hylte, Halmstad, Laholm och Tranemo.

Två gula marsipantårtor med Entreprenörsregionens logotyp och texten Entrreprenörsregionen 25 år.