Publicerat:

Stipendier till nyutexaminerade undersköterskor

Värnamo kommuns omsorgsnämnd och Region Jönköpings län delar varje år ut stipendier till elever i avgångsklasser inom vård- och omsorgsutbildningen. Årets stipendiater heter Majken Eriksson och Saga Gannerud.

En undersköterskas roll är avgörande för att hjälpa till att förbättra livskvalitén för många människor. För att uppmärksamma och belöna elevers prestationer som är lite utöver det vanliga delar Värnamo kommuns omsorgsnämnd och Region Jönköpings län varje år ut stipendier till elever i avgångsklasser. Årets utdelning av stipendier gjordes i samband med studentavslutningen 14 juni.

Carina Källman, ledamot i omsorgsnämnden, Värnamo kommun och ersättare i regionfullmäktige, Region Jönköpings län, delade ut årets stipendium från både Värnamo kommun och Region Jönköpings län.

Omsorgsnämndens stipendium går till Majken Eriksson

Majken Eriksson tilldelas stipendiet med följande motivering: ” Majken har under hela sin studietid tagit stort ansvar för sina studier och nått goda studieresultat. Majken har ett genuint intresse för sjukvård och omvårdnad och har visat att hon kan omvandla teoretisk kunskap till praktiskt arbete. Hon har varit ytterst ansvarstagande i såväl teamarbete som skolarbete och arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Region Jönköpings läns stipendium går till Saga Gannerud

Saga Gannerud tilldelas stipendiet med motiveringen: ”Med utmärkta resultat i såväl praktiska som teoretiska uppgifter har eleven utvecklat och uppvisat mycket god förmåga i vård- och omsorgsarbetets samtliga områden. Elevens smittsamma glädje och empati har inte bara gynnat kommunens och regionens brukare och patienter utan även FIGYs elever och lärare under de senaste tre åren.”

Från vänster: Saga Gannerud, Carina Källman och Majken Eriksson.