Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Publicerat

Underrättelse detaljplan för fastigheten Bor 1:195 med flera

Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av fastigheten Bor 1:195 med flera (anslutning till förbifart) i Bor tätort.

Förslaget till detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 15 april – 13 maj 2022. De skriftliga yttranden som kommit in under utställningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet och övriga planhandlingar finns tillgängliga på sidan Förslag för del av Bor 1:195 med flera.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 29 juni 2022 att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande efter utställning samt att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagandeprövning enligt plan- och bygglagen 5 kap, vilket kommer att ske tidigast torsdagen den 25 augusti 2022.

Senast uppdaterad: