Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat

Underrättelse detaljplan för Sävrarp 1:112 med flera

Underrättelse inför antagande av detaljplan för fastigheten Sävrarp 1:112 med flera (vid Björkgatan, Östhagagatan, Pilgatan) i Rydaholms tätort

Förslaget till detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 14 mars 2022 till och med 12 april 2022. De skriftliga yttranden som kommit in under utställningstiden har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på sidan: Förslag för fastigheten Sävrarp 1:112 med flera.

Antagandeprövning kommer tidigast ske på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
18 maj 2022.

Senast uppdaterad: