Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Publicerat

Plansamråd kring detaljplan för del av fastigheten Hjortsjö 7:9

Du kan nu ta del av förslaget för detaljplanen för del av fastigheten Hjortsjö 7:9 (Sveavägen). Detaljplanen bedöms inte avvika från översiktsplanen. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med 12 december 2022.

Information om planförslaget

Ansvarig instans

Samhällsbyggnads­förvaltningen

Anslaget publicerat

10 november 2022

Samrådstid

14 november 2022 – 12 december 2022

Synpunkter lämnas senast

12 december 2022

Förvaringsplats för förslaget

Samhällsbyggnads­förvaltningen, Stadshuset

Ta del av planförslaget

Alla planförslag finns på sidan Pågående detaljplaner och planprogram. Du kan även få hjälp att ta del av handlingarna i kommunens kontaktcenter, Stadsbiblioteket och Rydaholms bibliotek.

Lämna synpunkter och överklaga

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat. Tre veckor är minimikravet enligt plan- och bygglagen.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till plan- och byggavdelningen. Du hittar mer information om hur du lämnar synpunkter i planförslaget. 

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Senast uppdaterad: