Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Publicerat

Plansamråd kring detaljplan med samrådsmöte för fastigheten Aftonfalken 1 mfl i Värnamo stad

Du kan nu ta del av förslaget för detaljplanen för bostäder intill Julias väg. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med 16 februari 2023.

Information om planförslaget

Ansvarig instans

Samhällsbyggnads­förvaltningen

Anslaget publicerat

12 januari 2023

Samrådstid

16 januari 2023 – 16 februari 2023

Synpunkter lämnas senast

16 februari 2023

Förvaringsplats för förslaget

Samhällsbyggnads­förvaltningen, Stadshuset

Samrådsmöte

Du som är intresserad av detaljplanen och planprocessen är välkommen till samrådsmöte. Där får du information och har möjlighet att ställa frågor.

Datum och tid: Onsdag 1 februari kl. 17.00
Plats: Kommunfullmäktigesalen i stadshuset, Kyrktorget 1, 331 31 Värnamo

Ta del av planförslaget

Alla planförslag finns på sidan Pågående detaljplaner och planprogram. Du kan även få hjälp att ta del av handlingarna i kommunens kontaktcenter och Stadsbiblioteket.

Lämna synpunkter och överklaga

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat. Tre veckor är minimikravet enligt plan- och bygglagen.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till plan- och byggavdelningen. Du hittar mer information om hur du lämnar synpunkter i planförslaget. 

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Senast uppdaterad: