Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Publicerat

Plangranskning kring detaljplan för del av fastigheten Hjortsjö 7:9 med flera

Du kan nu ta del av förslaget för detaljplanen för del av fastigheten Hjortsjö 7:9 med flera (Sveavägen). Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 17 april 2023.

Information om planförslaget

Ansvarig instans

Samhällsbyggnads­förvaltningen

Anslaget publicerat

8 mars 2023

Granskningstid

13 mars 2023 – 17 april 2023

Synpunkter lämnas senast

17 april 2023

Förvaringsplats för förslaget

Samhällsbyggnads­förvaltningen, Stadshuset

Ta del av planförslaget

Alla planförslag finns på sidan Pågående detaljplaner och planprogram. Du kan även få hjälp att ta del av handlingarna i kommunens kontaktcenter och Stadsbiblioteket.

Lämna synpunkter och överklaga

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat. Tre veckor är minimikravet enligt plan- och bygglagen.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till plan- och byggavdelningen. Du hittar mer information om hur du lämnar synpunkter i planförslaget. 

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Senast uppdaterad: