Publicerat

Plansamråd kring detaljplan för Distributören 1 med flera i Värnamo stad

Du kan nu ta del av förslag till Detaljplan för Distributören 1 med flera i Värnamo stad.
Förslaget bedöms förenligt med kommunens översiktsplan Du har möjlighet att lämna
synpunkter till och med den 31 maj 2024.

Information om planförslaget

Ansvarig instans

Samhällsbyggnads­förvaltningen

Anslaget publicerat

2 maj 2024

Samrådstid

3 maj 2024 - 31 maj 2024

Synpunkter lämnas senast

31 maj 2024

Förvaringsplats för förslaget

Samhällsbyggnads­förvaltningen, Stadshuset

Ta del av planförslaget

Alla planförslag finns på sidan Pågående detaljplaner och planprogram. Du kan även få hjälp att ta del av handlingarna i kommunens kontaktcenter, Stadsbiblioteket, sjukhusbiblioteket, och bokbussen.

Lämna synpunkter och överklaga

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat. Tre veckor är minimikravet enligt plan- och bygglagen.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till plan- och byggavdelningen. Du hittar mer information om hur du lämnar synpunkter i planförslaget. 

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Senast uppdaterad: